çapovul

çapovul
1. Bax çapqın.
2. Bax çapqınçı. Çapovul Osman paşa; Şirvanı tutdu daşa. M. Müş.. Görünür, rəis yaylaqda asayiş düzəldəcək, çapovulların qabağını alacaqdı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nəhb — ə. qarət, çapovul …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qarət — ə. çapqın, çapovul, talan, yağma(lama) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • basqınçılıq — is. Soyğunçuluq, qarətkarlıq, quldurluq, çapovulçuluq; çapovul, yolkəsmə. Ərəbistan çöllərində bir zaman; Basqınçılıq, soyğunçuluq olardı. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çal-çap — is. Çalıb çapma; soyğunçuluq, çapovul(çuluq). Qovğasız durmaqdan bezmişdilər lap; Yox idi atışma, nə başqa çalçap. H. K. S.. Dəyələrdə də həmişə çalçap olurdu. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapovulçuluq — bax çapovul 1 ci mənada. <Qazan xan Quldurbaşıya:> Sənin oğullarını əllərində qılınc çapovulçuluqda, basqınçılıqda tutdum, yataqdan gətirmədim, qorxaq tülkü! M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həramilik — is. Quldurluq, çapovul (çuluq), yolkəsmə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarət — is. <ər.> Bir ölkəni, xalqı, camaatı soyma, var yoxunu zorla əlindən alma; çapqın, çapovul, talan. Avarın qaniçən xanı Bayan, bulqarları məğlub edərək, qətl və qarətdə əlindən gələni etdi. A. B.. Dəhşətli qarət davam edirdi. M. S. O.. Qarət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • talan — is. <fars.> 1. Qarət, çapovul, çapqın, soyğun. Qabaqlarda dağlarda talan və qarətlə məşğul olan quldurlar çoxdan tutulmuşdur. Ə. Vəl.. 2. Əhalinin hər hansı milli və ya ictimai qrupuna qarşı mürtəce şovinistlərin quldurcasına çıxışı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tarac — is. <fars.> Qarət, çapovul, talan; talama. Tarac etmək – 1) talan etmək, qarət etmək, çapıb talamaq. Külli varin etdilər tarac, yəğma, tarümar. M. V. Vidadi; 2) məhv etmək, dağıtmaq, yox etmək, puç etmək, puça çıxarmaq. Pulunu tarac etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yağma — 1. «Yağmaq»dan f. is. 2. is. Soyğun, qarət, soyğunçuluq, talan, çapovul. Yağma etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”